Ahli-ahli Majlis Bandaraya Shah Alam Sesi 2012/2013

Thursday, November 12, 2009

Gotong-Royong Zon Bersih MBSA

Sejajar dengan janji kerajaan Pakatan Rakyat Selangor, Seksyen 25 telah diisytiharkan sebagai Zon Bersih di bawam pentadbiran Majlis Bandaraya Shah Alam.

Adalah disasarkan bahawa kawasan zon bersih akan ditambahbaikan bukan sahaja dari sega kebersihan kesihatan, sebenarnya ia merangkumi erta yang lebih luas iaitu "Bersih" dari segi banyak aspek termasuklah kerbersihan, keselamatan, susunatur dan sebagainya.

Dengan itu, pihak Majlis MBSA telah merancang satu lagi Program Gotong Royong di sini pada 15/11/09 minggu ini.

Dijemput sekalian ambil bahagian masing-masing bagi menjayakan program ini demi kesejahteraan bandaraya kita.


No comments:

Post a Comment