Ahli-ahli Majlis Bandaraya Shah Alam Sesi 2012/2013

Tuesday, February 9, 2010

Acara "River Ranger" 07/02/2010

Pembanguna Sungai Klang merupakan salah satu daripada 5 pakej rangsangan ekonomi Selangor yang dilancarkan oleh Dato Menteri Besar Selangor dalam pembentangan Belanjawan 2010 pada sidang Dewan 2009.

Dato Menteri Besar berhasrat untuk menjadikan Sungai Klang sebagai sebatang sungai yang bersih dan berdaya menjadi penarikan di tebing-tebingnya dengan membangun sebagai pusat komersial dan pelancongan yang terkenal.

Dalam pada itu, PBT yang terlibat dijemput untuk menubuhkan anggota River Ranger sebagai peringkat permulaan untuk mengkaji dan mengenal sungai ini. MPP untuk bahagian sungai berknaan dijadikan MPP Angkat sebagai Ranger Sungai Klang ini. Maka, MPP Zon 12, terlibat secara langsung untuk mempelajari dan memahami tugas River Ranger ini dengan bantuan daripada GEC.

Pada petang 07/02/2010 MPP Zon 10 & 12 dengan bantuan GEC telahturun ke tapak Sungai Klang membuat ujian air sungai sebagai bakal River Ranger.

Sampel air sungai diambil daripada Tmn Alam Indah.
Taklimat dihadiri oleh wakil-wakil penduduk dan pegawai-pegawai MBSA.

Wakil penduduk En. Lim Chin Hong meneliti hasil usjian dengan tumpuan penuh,

Wkil penduduk sedang menguji kejernihan air sungai ikut piawaian.

Keputusan dan penemuan ujian dicatakan dalam Kad Laporan.

No comments:

Post a Comment